In het kort

Mathieu De Ruyck is een digitale evangelist en ondernemer met een bijzondere interesse voor marketing en evenementen. Hij is een meester in alles wat gecommuniceerd en gevierd moet worden.

Voorwaarden

Gebruik van mathieuderuyck.be en Mathieu De Ruyck vormt het voorwerp van aanvaarding door de klant van deze voorwaarden en bevestiging door de klant dat hij meerderjarig is. De voorwaarden zijn van toepassing op Mathieu De Ruyck (“Mathieu De Ruyck”) ten aanzien van het gebruik van mathieuderuyck.be.

Mathieu De Ruyck oefent helemaal geen controle uit over de inhoud die via deze website gepubliceerd wordt. Mathieu De Ruyck ontkent ook alle garanties, inclusief eventuele garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Mathieu De Ruyck is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de klant lijdt. Dit omvat het verlies van gegevens die voortvloeien uit vertragingen, gebrek aan levering of serviceonderbrekingen veroorzaakt door eigen nalatigheid of fouten dan wel tekortkomingen van klant.

Gebruik van informatie verkregen via mathieuderuyck.be is op eigen risico van de klant, en Mathieu De Ruyck ontkent uitdrukkelijk enige verantwoordelijkheid voor de juistheid of kwaliteit van de door haar diensten verkregen informatie. In geen geval zal Mathieu De Ruyck aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade of verloren winst die voortvloeit uit of verband houdt met deze regeling, de uitvoering of de overtreding daarvan of de inhoud van informatie.

Mathieu De Ruyck haar aansprakelijkheid, indien van toepassing, mag in geen geval het totale bedrag dat aan Mathieu De Ruyck werd betaald, overschrijden.

mathieuderuyck.be mag uitsluitend voor legale doeleinden gebruikt worden. Het overdragen van materiaal dat in strijd is met een internationale, buitenlandse of Belgische wetgeving is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat wettelijk geacht wordt dreigend of obsceen te zijn, of materiaal beschermd door handelsgeheim.

Klant gaat ermee akkoord om Mathieu De Ruyck schadeloos te stellen, te verdedigen en te houden tegen eventuele aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van de klant door de klant of inbreuk op deze voorwaarden die schade toebrengen aan de klant of een andere partij.

Misbruik van mathieuderuyck.be wordt niet getolereerd. Mathieu De Ruyck behoudt zich steeds het recht voor om een gebruiker of klant onmiddellijk uit te sluiten.

Tijdens een samenwerking betaalt de klant aan Mathieu De Ruyck een fee zoals op voorhand aangegeven – als individuele betaling of op een terugkerende basis. Bij afwezigheid van een specificatie voorafgaand aan of andere betalingsvoorwaarden die door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen, worden betalingen onmiddellijk afgegeven bij ontvangst van de factuur. Alle kosten die door de klant aan Mathieu De Ruyck verschuldigd zijn, worden vermeld, inclusief btw, belasting, heffing of heffing die op deze betaling mag worden opgelegd. De klant betaalt steeds de btw, belasting, heffing of heffing die naast de fee op dezelfde voorwaarden geldt.

Mathieu De Ruyck zal bij ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging van de klant de door de klant beschreven diensten voor wat betreft een opzegtermijn van 30 dagen blijven leveren en de klant betaalt de vergoedingen binnen de overeengekomen betalingstermijnen.

De links op de website laten u omleiden via mathieuderuyck.be. De gelinkte sites vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid van Mathieu De Ruyck en Mathieu De Ruyck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site, of wijzigingen of updates van dergelijke sites. Mathieu De Ruyck is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht ontvangen van een gelinkte site. Mathieu De Ruyck verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en de opneming van een link impliceert geen goedkeuring door Mathieu De Ruyck of de gelinkte site. De vermelding van de bron of auteur is in dit geval niet verplicht.

Mathieu De Ruyck zal voorzien worden van alle inhoud en details die nodig zijn voor de diensten en oplossingen die moeten worden toegepast.

Ter verificatie kan verzocht worden via telefoon of mail voor diensten zoals online marketing.

Wij kunnen sociale accounts opstellen en beheren en daarvoor moet de klant een geldige e-mail hebben om het proces te voltooien. Garantie zoals bij zoekoptimalisatie is van toepassing op de naam wanneer men zoekt. Houd er rekening mee dat wanneer men alle pakketten tracht uit te voeren, men toegang zal nodig hebben tot alle websites en kanalen en vraagt ​​Mathieu De Ruyck daarbij namens de klant te handelen voor diensten zoals het starten van applicaties en service management volgens het gekozen pakket van online aanwezigheid of andere diensten

Door deze voorwaarden te accepteren, kan Mathieu De Ruyck namens de klant optreden om alle pagina’s, accounts, netwerken en eventuele bijbehorende producten en diensten te beheren. We kunnen alle genoemde onderdelen koppelen aan websites van derden ten einde de online aanwezigheid van de klant optimaal te kunnen verbeteren

Alle aankopen zijn steeds definitief.

Meester in alles wat gecommuniceerd of gevierd moet worden.