In het kort

Mathieu De Ruyck is een digitale evangelist en ondernemer met een bijzondere interesse voor marketing en evenementen. Hij is een meester in alles wat gecommuniceerd en gevierd moet worden.

Media en pers

Door de jaren heen heeft Mathieu De Ruyck de nodige expertise en contacten opgebouwd in de mediawereld, hierdoor garandeert hij u telkens opnieuw competitieve prijzen tegen een maximaal rendement.

Adverteren in media omvat tal van mogelijkheden en is daarom ook lastiger geworden. Het is een uitdagend proces om de juiste media te selecteren, waarbij Mathieu De Ruyck in tegenstelling tot bij anderen ervoor opteert om gerichter te werk te gaan zodat uw advertentiebudget ten volle benut kan worden.

Op basis van uw doelstellingen en voorlopig budget wordt nagegaan welke doelgroep in contact zal worden gebracht met uw product of merk als adverteerde zijnde, en op welke manier. Nadat hij een gepaste strategie heeft uitgewerkt, kunnen de te gebruiken kanalen en periode bepaald worden.

Dit alles gebeurt op basis van een uitgekiend mediaplan waarbij zeer precies en nauwkeurig te werk wordt gegaan. Op die manier kan een ideale mediamix ervoor zorgen dat een campagne effectiever is en meer respons of bekendheid oplevert.

Journalisten kunnen ook nuttig zijn omwille van wat ze kunnen schrijven, maar het is een kunst om ze beter te kunnen begrijpen. Relaties onderhouden met de media is en blijft interessant. Afhankelijk van de waarde en beoogde doelstellingen kan Mathieu De Ruyck een persbericht uitsturen, bloggers uitnodigen, enzovoort.

Mathieu De Ruyck op het web.

Meester in alles wat gecommuniceerd of gevierd moet worden.